ยินดีต้อนรับเข้าสู่โปรแกรมแบบประเมินภาวะสุขภาพด้วยตนเอง

โปรแกรมจะถูกแบ่งเป็น 5 ส่วนดังนี้
  สมาชิก จะมีส่วนของการเข้าสู่ระบบเผื่อดูผลสรุปข้อมูลสุขภาพของตนเอง
  และสามารถสมัครสมาชิกใหม่

  บทความน่ารู้ เป็นแหล่งความรู้ทางสุขภาพที่ได้รวบรวมข้อมูลสำคัญๆ ไว้

  แบบทดสอบ ท่านสามารถทำแบบทดสอบเพื่อประเมินภาวะสุขภาพของตนเองได้ โดยต้องทำการสมัครสมาชิกก่อน

  ติดต่อเรา ผู้ใช้งานสามารถแสดงความคิดเห็น ติดต่อสอบถาม หรือให้คำแนะนำได้

  คณะผู้จัดทำ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการเสริมพลังสร้างสุขภาพรามาธิบดี

ขั้นตอนในการสมัครสมาชิก
  1. คลิกไปที่เมนู "สมาชิก" แล้วคลิกคำว่า "คลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก"
  2. กรอกรายละเอียดในการสมัครงาน ได้แก่ ชื่อ รหัสผ่าน และ หมายเลขโทรศัพท์ ในกรณีที่ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์สามารถละเว้นได้
  3. กดปุ่มตกลง
  4. กดปุ่มเข้าสู่ระบบ
ข้อแนะนำในการใช้ระบบ
  กรุณากดปุ่ม "ออกจากระบบ" ทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการใช้งาน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน