หน่วยตรวจโรคตา

หน่วยตรวจโรคตา จะย้ายที่ทําการไปที่ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น3 โซน พี (Zone P) โดยจะเปิดทําการใน วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

อาการไม่พึงประสงค์จากยา

อาการไม่พึงประสงค์จากยา (Adverse drug reaction; ADR)

คณะทำงานเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์จากจากยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

บรรยายพิเศษเรื่องนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ

ศูนย์โรคการนอนหลับ ร่วมกับ งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

กล้ามเนื้อใบหน้ากระตุกครึ่งซีก/ กล้ามเนื้อตาบีบเกร็ง

กล้ามเนื้อใบหน้ากระตุกครึ่งซีก/ กล้ามเนื้อตาบีบเกร็ง

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกตา ภาควิชาพยาบาลศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

โรคกล้ามเนื้อใบหน้ากระตุกครึ่งซีก (Hemifacial Spasm) เป็นโรคที่มีอาการกระตุกหรือเกร็งของกล้ามเนื้อใบหน้าข้างหนึ่ง ซึ่งเลี้ยงโดยเส้นประสาทใบหน้า โดยอาการกระตุกมักจะเป็นๆหายๆ และมีอาการกระตุกมากขึ้นเมื่อเครียด พูดหรือทำงานในรายที่เป็นรุนแรงจะหลับตาแน่นๆ จนอาจทำให้ใบหน้าเสียรูปไป

การเลือกรองเท้าที่เหมาะสมในผู้ป่วยเบาหวาน

การเลือกรองเท้าที่เหมาะสมในผู้ป่วยเบาหวาน

รหัส H2650-0707-01 อ.นพ.เอกชัย เพชรล่อเหลียน
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 

โรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ

โรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทย์ วิเศษสินธุ์
หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 

อาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง (Storke)

อาการเตือนโรคหลอดเลือดสมอง (Storke)

หออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี​