ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถ.พระรามหก แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0-2354-7308
 
การเดินทาง
รถโดยสารประจำทางธรรมดา สาย 8, 44, 67, 92, 96, 97, 157
รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 8, 44, 157, 509 (ปอ.9), 538, 171